Example resource in Turtle

URL: http://linked.opendata.cz/sparql?query=DESCRIBE+%3Chttp://linked.opendata.cz/resource/sukl/medicinal-product-packaging/0000982%3E&default-graph-uri=http%3A%2F%2Flinked.opendata.cz%2Fresource%2Fdataset%2Fsukl%2Fdrug-ingredients&output=text%2Fturtle

Z abstraktu uvedeného u datové sady

Datová sada obsahuje údaje o účinných látkách obsažených v léčivých přípravcích dostupných v České republice. Datová sada je vytvořena na základě informací publikovaných na webu Státního...

Zdroj: Účinné látky v léčivých přípravcích dostupných v České republice

Pro tento zdroj ještě nejsou vytvořena žádná zobrazení

Další informace

Pole Hodnota
Naposledy aktualizováno Červenec 30, 2015
Vytvořeno Červenec 30, 2015
Formát text/turtle