Účinné látky v léčivých přípravcích dostupných ...

URL: http://linked.opendata.cz/dumps/sukl-drug-ingredients.trig

Datová sada obsahuje údaje o účinných látkách obsažených v léčivých přípravcích dostupných v České republice. Datová sada je vytvořena na základě informací publikovaných na webu Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Pro tento zdroj ještě nejsou vytvořena žádná zobrazení

Další informace

Pole Hodnota
Naposledy aktualizováno Červenec 30, 2015
Vytvořeno Únor 26, 2015
Formát application/trig
Odkaz na podmínky užití https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Formát schématu datového zdroje text/turtle