Přehled o peněžních tocích

URL: http://linked.opendata.cz/dump/mfcr/mfcr-ppt.trig

Účetní výkazy: Přehled o peněžních tocích

Pro tento zdroj ještě nejsou vytvořena žádná zobrazení

Další informace

Pole Hodnota
Naposledy aktualizováno Květen 10, 2015
Vytvořeno Leden 1, 2013
Formát application/trig
Odkaz na podmínky užití https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Odkaz na schéma datového zdroje http://linked.opendata.cz/dump/mfcr/mfcr-vocabulary.trig
Formát schématu datového zdroje application/trig