Example resource

URL: http://linked.opendata.cz/resource/domain/mfcr/monitor/data/observations/prehledOZmenachVK/003/000200/2013012/00273571/A.III.

Z abstraktu uvedeného u datové sady

Účetní výkazy: Přehled o změnách vlastního kapitálu

Zdroj: Přehled o změnách vlastního kapitálu

Pro tento zdroj ještě nejsou vytvořena žádná zobrazení

Další informace

Pole Hodnota
Naposledy aktualizováno Květen 11, 2015
Vytvořeno Květen 11, 2015
Formát text/html