SPARQL Endpoint

URL: http://czso.opendata.cz/sparql

Z abstraktu uvedeného u datové sady

Tento dataset obsahuje počty obyvatel v okresech České republiky ve věkových kategoriích rozdělených v 5ti letých intervalech s odlišením věkové kategorie 0 let. Poslední věková kategorie...

Zdroj: Počty obyvatel v okresech ČR dle 5ti letých věkových kategorií

Pro tento zdroj ještě nejsou vytvořena žádná zobrazení

Další informace

Pole Hodnota
Naposledy aktualizováno Březen 2, 2015
Vytvořeno Březen 2, 2015
Formát api/sparql