Využití principů Linked Data pro účely výsledků voleb

Projekt "Využití principů Linked Data pro účely výsledků voleb" demonstruje aplikaci principů Linked Data na informace o politických stranách v ČR a na výsledcích voleb do poslanecké sněmovny v ČR. Projekt vyznikal jako bakalářská práce na Fakultě informačních technologií ČVUT a ve spolupráci s iniciativou Opendata.cz.

Aplikace zobrazuje informace o politických stranách v ČR, které jsou dostupné pomocí aplikace ARES a druhým zdrojem byl Český statistický úřad, který poskytl data o výsledcích voleb v roce 2006 a 2010. Tyto dva zdroje se v rámci projektu a za využití principů Linked data propojily a začlenily mezi datasety na portálu Opendata.cz.